Home 1 Forums 大眾吹水台 想盡快帶小朋友移英,應該點開始準備? 回覆至:想盡快帶小朋友移英,應該點開始準備?

#1077
David
管理員

純個人意見,千祈唔好當仙丹:

1. 最好去大城市落腳適應下先: 伯明翰、曼城、格拉斯哥、Newcastle, Liverpool

2. 因人而異,有D後生拿幾皮野就走,有D家庭有幾千萬都話唔夠,個人來睇,你兩個人的話,每月消費大概1200鎊,5年72000鎊,所以有80000鎊係最安全唔洗休既。

3. 睇你願唔願意乜都做

4. 一有地址,最快一星期都入得學,前題係學校有開(無開的話要等佢開先可以攪入學安排)

5. 希望幫到你,亦希望各位院友比比意見