Home 1 Forums 大眾吹水台 離岸戶口 回覆至:離岸戶口

#1083
Ironba
參與者

想知, 見有D GROUP講用HSBC UK過5000磅去LLOYDS比HSBC LOCK左戶口, 咁係咪係HSBC拎現錢出黎再帶去LLOYDS入好D?