Home 1 Forums 大眾吹水台 排屋好唔好住? 回覆至:排屋好唔好住?

#1142
Tanya2021
參與者

好處

平些,running cost 如council tax平的因排屋比獨立屋細,暖D,少些電費

壞處

私隱少些,如玩樂器要克制,沒有固定車位,共用垃圾桶通道,鄰居好就好,唔好都幾煩因英國比較自我。

隔音問題主要在乎間屋新定舊,較新的很差,舊的屋結實些。