Home 1 Forums 英國各種Q&A問與答 入英之後的稅務問題 回覆至:入英之後的稅務問題

#1463
TM san
參與者

有spilt year 安排。 就算最尾條數係你落地後先收到, 因為尾糧、花紅、遣散費都源自你來英前在港工作, 應該都可納入spilt year 之前既收入部份, 所以應該唔駛計稅