Home 1 Forums 大眾吹水台 50零萬買樓有無得諗? 回覆至:50零萬買樓有無得諗?

#1779
manpower
參與者

我想請問英國買樓係咪一定要資產證明先可以做到?例如我要買200萬嘅樓,要有等值或高過嘅銀行戶口或股票之類?即使我香港有層樓放緊出街又或者有哂買賣合約都不能作准?謝謝