Home 1 Forums 英國各種Q&A問與答 英國可否用B&B地址買車 回覆至:英國可否用B&B地址買車

#1867
Manfred
參與者

我成功用bnb 申請Tor1;另外,如果唔係同agent有誤會,我到後一星期已可找到樓租及兩星期入住。

Anyway,最後我揀間近市中心D的,共用了1.5月便入住租住(業主想早D起租添)~