Home 1 Forums 英國各種Q&A問與答 老母喺香港,佢想過定錢過黎我英國戶口,有冇問題 回覆至:老母喺香港,佢想過定錢過黎我英國戶口,有冇問題

#1871
Agnes Hui
參與者

英國對大額錢銀出入好緊張,多過一萬鎊嘅匯出可能要去銀行做,大額匯入亦可能會凍結戶口,要去銀行解釋。自己名轉自己名佢都會問一下。

暫時經驗係喺香港開定HSBC UK户口,由HSBC HK環球轉帳到自己英國户口嘅限額可以去到過百萬港元,轉完改返英國户口做home base account