Home 1 Forums 大眾吹水台 英國大學點揀? 回覆至:英國大學點揀?

#966
andycheng
參與者

只睇科, 大學唔會科科都勁。 所以你想讀邊一科就去睇邊一科嘅排名。 仲有, 同一科可以讀/研究嘅野都唔同,所以只可以睇清楚。

Loughborough University 就係一個好例子, 佢係全世界讀體育最勁大學, 你睇總排名就唔會知。